OVER ONS

Wie ben ik?


Hallo, even voorstellen: Mijn naam is Vrolijks Melissa. Als kind ben ik groot geworden tussen dieren. Vooral de katten in huis waren mijn beste vriendjes. Wat was dat fijn opgroeien omringd door hun warmte en liefde. Zo lang als ik mij kan herinneren was ik gefascineerd door de Maine Coon. Fantastisch mooie, grote zachte katten met een prachtig en aanhankelijk karakter. Wanneer ik op mezelf ging wonen, wilde ik er natuurlijk een katten maatje bij. Zo kwam Maine Coon Greyling als eerste in mijn leven.


Altijd heb ik geweten dat ik op een dag een Maine Coon cattery zou willen starten. Zo kwam Moesje erbij als maatje voor Greyling en eerste poes voor mijn cattery. Op zoek naar een mentor om mij wegwijs te maken in de fokkerswereld kwam ik onverwacht in contact met de Pixie Bob. Een jong Amerikaans ras lijkend op de Noord-Amerikaanse Lynx. Dit zeldzame ras is in Europa bijna niet te vinden. Ik kreeg de unieke kans om mijn cattery uit te breiden met dit fantastische ras. Zo kwamen de drie Pixie dames Lilies, Taylor & Lucy erbij samen met Pixie kater Alex.


In vele opzichten lijken beide rassen op elkaar: beide zijn Amerikaanse rassen en hebben ze mooie lynx-pluimpjes op hun oren, kunnen ze polydactyl zijn en ook hun karakter is erg aan elkaar gewaagd. 

Who am I?


Hello, let me introduce myself: My name is Vrolijks Melissa. As a child, I grew up among animals. Especially, the cats in the house were my best friends. It was so nice growing up surrounded by their warmth and love. For as long as I can remember, I was fascinated by the Maine Coon. Fantastically beautiful, big soft cats with a wonderful and affectionate character. When I went to live on my own, I naturally wanted a cat buddy. That's how Maine coon Greyling came along.


I always knew that one day I would like to start a Maine Coon cattery. That's how Moesje came along as a buddy for Greyling and first girl for my cattery. Looking for a mentor to familiarize me with the breeding world, I unexpectedly came into contact with the Pixie Bob. A young American breed that resembles the North American Lynx. This rare breed is almost impossible to find in Europe. I had the unique opportunity to expand my cattery with this fantastic breed. This is how the three Pixie females Lilies, Taylor, Lucy and Pixie male Alex joined the family.


In many ways, both breeds are similar: both are American breeds and have beautiful lynx tufts on their ears, they can be polydactyly and their character very similar.

Happy Pixiewood?


Hoe komt cattery Happy Pixiewood aan zijn naam?


'Happy' is een verwijzing naar mezelf via mijn achternaam 'vrolijk(s)'. 'Pixiewood' verwijst naar de plaats 'Kattenbos' in Lommel waar de cattery is ontstaan. Wat een leuke en hilarische toevalligheid dat ik met mijn catcrew op een plek genaamd Kattenbos woon.


Voor het Pixieras werk ik samen met buitenlandse fokkers. Daarom koos ik voor een Engelstalige naam die iedereen begrijpt. 'Kat' wordt 'Pixie' wat verwijst naar het eerste nestje dat hier geboren werd van Pixie Bobs ouders Lilies en Alex. 'Bos' wordt 'Wood'. En TADA! De naam HAPPY PIXIEWOOD kwam tot leven.

Happy Pixiewood?


How did cattery Happy Pixiewood get its name?


'Happy' is a reference to myself through my last name 'Vrolijk(s)' meaning 'Happy'. 'Pixiewood' refers to the place 'Kattenbos' meaning cat forest where the cattery originated. What a fun and hilarious coincidence that I live with my cat crew in a place called cat forest.


For the Pixie breed I work with foreign breeders. That's why I chose an English name that everyone understands. 'Kat' becomes 'Pixie' which refers to the first litter born here of Pixie Bob's parents, Lilies and Alex. 'bos' becomes 'Wood'. And TADA! The name HAPPY PIXIEWOOD came to life.

Wie zijn wij?


Maar ik en de catcrew zijn niet alleen! Ik kan steeds rekenen op de steun van mijn partner, Gianni. Samen zorgen we voor de katten. Voor ons zijn onze katten een deel van onze familie. Ze zijn vrij om in huis rond te dwalen en bij mooi weer kunnen ze genieten van de afgeschermde tuin, waar ze heerlijk kunnen spelen en van de zon kunnen genieten. Het welzijn en geluk van onze katten staat voorop. We doen er alles aan om hen een liefdevolle en stimulerende omgeving te bieden. 


We hebben twee honden, Ida & Alba. We vinden het belangrijk dat onze kittens al vroeg leren omgaan met onze honden, daarom worden ze van jongs af aan gesocialiseerd met onze trouwe viervoeters. 


Who are we?


But the cat crew and I are not alone! I can always count on the support of my partner, Gianni. Together we take care of the cats. For us, our cats are part of our family. They are free to roam around the house and when the weather is nice, they can enjoy the secluded garden, where they can play and enjoy the sun. The well-being and happiness of our cats comes first. We do everything we can to provide them with a loving and stimulating environment.


We have two dogs, Ida & Alba. We think it is important that our kittens learn to interact with our dogs at an early age, so they are socialized with our four-legged friends from an early age.

Fokbeleid


Starten met fokken doe je niet zomaar! Je moet goed weten waaraan je begint door je in te lezen over fokken in het algemeen, het ras, erfelijke ziekten enzovoort. Daarnaast is een goede mentor(en) waarbij je dag & nacht terecht kan superbelangrijk! Vervolgens moet je goed nadenken over wat je wil bereiken. Fokken is zoveel meer dan een keer een lief en schattig nestje in huis willen.


Mijn grootste prioriteit is om gezonde en sociale kittens op de wereld te zetten.


Hoe bereik ik mijn doel? Al onze ouderdieren zijn getest op erfelijke ziekten. Onze Pixie Bob's worden via echografie getest voor HCM & PKD en Fiv/Felv via een bloedonderzoek. Het Pixie-Bob ras is één van de enige rassen waar geen rasspecifieke ziektes aan gelinkt zijn. Verdere testen zijn daarom niet nodig. Aan het Maine Coon ras worden wel enkele rasspecifieke ziektes gelinkt. Daarom worden ze uitgebreid getest: DNA-onderzoek, Fiv/Felv via een bloedonderzoek, echografie, HCM & PKD en röntgenfoto van de heupen voor HD. 


Onze ouderdieren worden niet enkel op gezondheid gescreend en geselecteerd, ook hun karakter is van groot belang. De kittens krijgen veel karaktereigenschappen van hun ouders. Kittens groeien op in de woonkamer en maken zo kennis met alle geluiden in huis, onze honden en bezoek dat over de vloer komt.


Als leraar ben ik regelmatig thuis tijdens een schoolvakantie. Nestjes worden getimed zodat ze geboren worden in de weken dat ik thuis ben. Zo kan ik steeds dag & nacht bij de zwangere moedertjes blijven en ben ik altijd aanwezig bij de bevalling. Ook ben ik dan steeds voorbereid op mogelijke moeilijkheden, bijvoorbeeld: het moeten flessen van kittens.


Breeding policy


You don't just start breeding! You should know what you are getting yourself into by reading up on breeding in general, the breed, hereditary diseases and so on. In addition, a good mentor(s) that you can turn to day & night is super important! Then you have to think carefully about what you want to achieve. Breeding is so much more than wanting a sweet and cute litter in your home.


My biggest priority is to bring healthy and social kittens into the world.


How do I reach my goal? All our parents have been tested for hereditary diseases. Our Pixie Bob's are tested via ultrasound for HCM & PKD and Fiv/Felv via a blood test. The Pixie Bob breed is one of the few breeds that has no breed-specific diseases linked to it. No further testing is therefore necessary. Some breed-specific diseases are linked to the Maine Coon breed. That is why they are extensively tested: DNA testing, ultrasound HCM & PKD and x-ray of the hips for HD and Fiv/Felv via a blood test.


Our parents are not only screened and selected for health, their character is also essential. The kittens get many character traits from their parents. Kittens grow up in the living room and get to know all the sounds in the house, our dogs and visitors that come across the floor. As a teacher, I am at home during school holidays. Litters are timed so that they are born in the weeks I am not working. This way I can always stay with the pregnant mothers day and night, and I am always present at the delivery. This way I am always prepared for possible difficulties, for example: having to bottle feed kittens.


unsplash