Catsheavens Taylor
Ouders:

ColoradoPixies Okies Thunder & 

Catsheavens Inty


Brown spotted tabby

Langharig / long hair

Gewone pootjes / straight feet

Bobtail


Happy Pixiewood Beautiful BeastyOuders:

Catsheavens MC Gyver & 

Catsheavens Lucy


Brown spotted tabby

Langharig / long hair

Poly 

Bobtail


Catsheavens Lilies
Ouders:

ColoradoPixies Okies Thunder & 

Pixiehouse Tiksi


Brown spotted tabby

kortharig / short hair

Poly

Bobtail


Catsheavens LucyOuders:

ColoradoPixies Okies Thunder & 

Catsheavens Nenah


Brown spotted tabby

Langharig / long hair

Poly

Bobtail


L'Orée Boréale Soleil de MinuitOuders:

Romos Grimm & 

L'Orée Boréale Jungle


Brown spotted tabby

Langharig / long hair

Poly 

Lange staart/ long tail


WhatsApp Image 2023-08-22 at 07.42.05
WhatsApp Image 2023-08-22 at 07.42.04

Catsheavens AlexOuders: Catsheavens Nathan & Catsheavens Hailey


Brown spotted tabby

Kortharig / short hair

Poly

Bobtail


Eastwoods Tolui KhanOuders: Eastwoods Genghis & Eastwoods Silver Bell


Brown spotted tabby

Langharig / Long hair

Gewone pootjes / straight feet 

3/4 tail - driekwart staart


Eigenaar (owner): Karin Van Elck,

Cattery Dutch Pixiebob in Nederland.

Happy Pixiewood Gin Paws
Happy Pixiewood Gin Paws
Happy Pixiewood Gin Paws
Happy Pixiewood Gin Paws
Happy Pixiewood Gin Paws
Happy Pixiewood Gin Paws

Happy Pixiewood Gin PawsOuders: Catsheavens Alex & Soleil de minuit l'oree Borealee


Brown spotted tabby

Kort haar / Short hair

Poly

Natural tail - 1/2 staartDekkingen

Een dekkater heeft voldoende 'werk' nodig. Regelmatig moet hij de kans krijgen om met een dame op date te gaan. Gebeurt dit niet dan ondervindt hij last van de hormonen die door zijn lichaam gieren. Dit heeft als mogelijke gevolgen stress, haaruitval, verminderde eetlust, agressie, ... Daarom werk ik samen met twee Pixie Bob cattery's uit Nederland voor buitendekkingen en delen we onze katers.

Breeding

A stud needs enough 'work'. He should regularly get the chance to go on a date with a lady. If this does not happen, he will suffer from the hormones that are raging through his body. This has possible consequences of stress, hair loss, reduced appetite, aggression, ... That's why I work with two Pixie Bob catteries from the Netherlands for stud service, and we share our males.

Catio - Katerverblijf


Katers kunnen niet 'zomaar' bij de poezen leven. Een nestje mag niet te snel naar elkaar plaatsvinden, familieleden mogen niet samen, poezen die niet krols zijn willen niet gedekt worden, ...


Ook hebben intacte katers vaak de neiging om hun gebied te markeren en overal te plassen en sproeien. Daarom hebben onze katers een apart verblijf. Dit brengt rust voor zowel de katers als de poezen. Onze katers hebben een 'catio' in de achtertuin. In hun buitenhok hebben ze net zoals de poezen in huis een krabpaal, speeltjes, ... en gezelschap van elkaar. Onze katers kunnen vrij hun 'catio' binnen en buiten. Ze hebben een eigen tuintje om lekker in rond te wandelen, te spelen & van de zon te genieten. Gescheiden door een poort van het terras waar de poezen naar buiten kunnen. Het katertuintje is speciaal aangeplant met katvriendelijke planten zoals nepeta 'catnip', violen, munt, ... en veel struiken om onder te gaan liggen. Zijn de dames in huis, kan de poort open staan en kunnen de katers bij ons op het terras.


Een dekkater heeft af en toe een rustpauze nodig. Wanneer één van de katers te veel last ondervindt van de hormonen die door zijn lijf gieren krijgt hij een hormoon-implantaat en wordt hij gedurende een half jaar tot twee jaar chemisch gecastreerd. Ze zullen dan niet sproeien en kunnen geen kittens verwekken. Dan kunnen ze lekker naar binnen samen met de dames.


Catio - Stud garden


Studs cannot 'just' live with the females. A litter may not take place too quickly, family members are not allowed together, queens that are not in heat do not want to be mated, ...


Also, intact studs often have a tendency to mark their area and pee and spray everywhere. That's why our males have separate quarters. This brings peace for both the males and the females. Our males have a 'catio' in the backyard. Just like the females in the house, they have a scratching post, toys, ... and company from each other in their outdoor pen. Our males can freely enter and leave their 'catio'. They have their own garden to walk around, play & enjoy the sun. Separated by a gate from the terrace where the girls can go outside. The stud garden has been specially planted with cat-friendly plants such as nepeta 'catnip', pansies, mint, ... and many bushes to lie down under. When the ladies are in the house, the gate is open, and the males can join us on the terrace.


A stud needs a rest now and then. When one of the males suffers too much from the hormones rushing through his body, he gets a hormone implant, and he is chemically castrated for six months to two years. They will not spray and cannot sire kittens. Then they can go inside together with the ladies.